«Юридичне рішення» - завжди правильне рішення.

Адвокат Луцьк, юридичні послуги, консультації юристів у Луцьку

Поверхнева перевірка і особистий огляд. Коли застосовується і в чому різниця

Поверхневий огляд (перевірка)

У частині 1 статті 31 Закону України "Про Національну поліцію" передбачено кілька видів превентивних заходів, які можуть застосовуватися органами поліції. Одним з них є поверхневий огляд, який полягає в здійсненні візуального огляду особи, речей або транспортних засобів. При цьому, під візуальним оглядом особи мається на увазі можливість поліцейського проведення рукою або спеціальним приладом, засобом (наприклад металошукачем) по верху одягу. Тобто, поліцейський не має права намагатися оглянути або обшукати особу під верхнім одягом і навіть не може перевіряти кишені.

Стосовно  поверхневого огляду особистих речей, то звертаю Вашу  увагу на те, що ч. 6 ст. 34 вищезазначеного Закону, покладає обов'язок на особу самостійно пред'явити і показати всі свої особисті речі поліцейському, не пручаючись. Якщо це огляд транспортного засобу (ТЗ), то особа повинна на вимогу поліцейського показати салон або відкрити багажник.

Поліцейський може проводити поверхневу перевірку тільки у випадках якщо є достатньо обґрунтовані підстави вважати, що:

 • у особи є речі, які є знаряддям злочину, або вони були вкрадені, або вони такі, зберігати або переміщувати які, заборонено законом (наркотики, зброя);
 • вищевказані речі є в ТЗ;
 • в ТЗ є особа-злочинець чи заручник;
 • ТЗ є знаряддям злочину (наприклад автомобіль викрадений);
 • ТЗ або речі знаходяться в місці, де може бути найближчим часом скоєно злочин.

 

Особистий огляд і огляд особистих речей

З метою припинення  адміністративного правопорушення та забезпечення  своєчасного і правильного розгляду справи, стаття 260 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) передбачає заходи забезпечення провадження. Одними з таких є особистий огляд і огляд речей.

Такі види огляду відрізняються від поверхневої перевірки тим, що їх можуть здійснювати не тільки органи поліції, а багато інших державних органів, крім того, для їх проведення необхідні інші підстави, а саме:

1) особа вчинила або вчиняє адміністративне правопорушення;

2) особа має характерні ознаки правопорушення на тілі, одязі тощо;

3) третя особа вказала, що конкретна особа вчинила правопорушення;

4) наявне орієнтування на особу, яка вчинила правопорушення.

 

Перед проведенням огляду, особу зобов'язані проінформувати про її права, а також, вказати конкретне підставу для здійснення огляду.

Особистий огляд здійснюється особою однакової статі. Якщо це огляд особистих речей, то, як правило, відбувається в присутності власника таких речей (у виняткових випадках, можливо і без власника). При таких оглядах зобов'язані бути присутніми два понятих.

 

 

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів Служби безпеки України, внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ, органів прикордонної служби, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів. При вчиненні порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники міліції, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних засобів.

Про проведення особистого огляду та огляду речей складається протокол, у якому зазначаються:

 • дата, час, місце його складення;
 • посадова особа органу поліції, яка його склала (повністю, без скорочень);
 • прізвища, імена та по батькові, місця проживання двох понятих (повністю, без скорочень);
 • прізвище, ім’я, та по батькові (повністю, без скорочень), місце проживання особи, яку оглядають та у якої оглядають речі, цінності, документи, що є знаряддям або об’єктом правопорушення;
 • індивідуальні ознаки речей, цінностей, документів;
 • місця та обставини виявлення.

Протокол особистого огляду та огляду речей підписують особа, яку було піддано оглядові та у якої оглядали речі, поняті та посадова особа органу поліції, яка його склала.

Митний огляд (огляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд громадян)

Ч. 6 ст. 264 КУпАП встановлює, що огляд речей у митних установах провадиться в порядку, визначеному Митним кодексом України. Одним із способів митного контролю згідно з Митним кодексом є митний огляд (огляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд громадян), який здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів.

Особистий огляд як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовим рішенням керівника органу доходів і зборів або особи, яка виконує його обов’язки, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або у транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України (ч. 1 ст. 340 МК України).

Перед початком огляду посадова особа органу доходів і зборів повинна пред’явити громадянину письмове рішення керівника органу доходів і зборів чи особи, яка виконує його обов’язки, ознайомити громадянина з його правами та обов’язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно видати приховані та/або не задекларовані товари.

Факт ознайомлення громадянина з рішенням про проведення особистого огляду засвідчується посадовою особою органу доходів і зборів відповідним написом на рішенні про проведення такого огляду. У разі відмови громадянина від добровільної видачі прихованих та/або не задекларованих товарів на рішенні про проведення особистого огляду робиться відповідний запис, завірений підписом посадової особи органу доходів і зборів, яка пред’являла зазначене рішення громадянинові.

Громадянин, стосовно якого здійснюється особистий огляд, має право:

1) до початку проведення особистого огляду ознайомитися з рішенням про проведення особистого огляду та порядком його проведення;

2) ознайомитися із своїми правами та обов’язками під час проведення особистого огляду;

3) надавати пояснення та заявляти клопотання;

4) добровільно видати товари, що переміщуються ним через митний кордон України з порушенням вимог законодавства з питань державної митної справи;

5) робити заяви з обов’язковим внесенням їх посадовою особою органу доходів і зборів, яка проводить особистий огляд, до протоколу проведення такого огляду;

6) користуватися рідною мовою та послугами перекладача;

7) ознайомитися з актом проведення особистого огляду після його складення та зробити заяву, яка підлягає внесенню до акта;

8) оскаржувати рішення, дії органу доходів і зборів щодо проведення такого огляду.

 

Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою органу доходів і зборів однієї статі з громадянином, стосовно якого проводиться особистий огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї самої статі. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, та працівники органів доходів і зборів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі в ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає особистому огляду, проводиться виключно медичним працівником.

Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Протокол підписується посадовою особою органу доходів і зборів, яка проводила огляд, громадянином, який пройшов особистий огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а в разі обстеження медичним працівником - і цим працівником. Громадянин, який пройшов особистий огляд, має право зробити заяву з обов’язковим занесенням її до протоколу. Копія протоколу надається громадянинові.