«Юридичне рішення» - завжди правильне рішення.

Адвокат Луцьк, юридичні послуги, консультації юристів у Луцьку

Важливі аспекти подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

Хто повинен подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника

Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі - КБВ) подають всі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Яким чином можна подати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника

Інформацію про КБВ можна подати кількома способами.

Перший спосіб: безпосереднє звернення заявника до будь-якого державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або центру надання адміністративних послуг з дотриманням принципу екстериторіальності в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

Другий спосіб: надсилання необхідного пакету документів шляхом поштового відправлення. Проте, у цьому випадку необхідно пам’ятати, що заява про державну реєстрацію має бути нотаріально посвідчена.

Третій спосіб:  подання інформації про КБВ під час проведення інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

Четвертий спосіб: подання інформації  про КБВ в електронному вигляді через вебпортал електронних послуг «Портал Дія». Дана опція доступна через реєстраційні дії «Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту», а також «Перехід Товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту».

Які документи є необхідними для подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

1. заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2. Актуальні форми заяв можна знайти на сайті Міністерства юстиції України.

2. структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності. Зразки схематичного зображення структури власності можна знайти на сайті Міністерства фінансів України;

3. витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

4. нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи – резидента.

❗ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ! Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

Які строки подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

По-перше, протягом 3 місяців з дня набрання чинності Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року, №163, тобто 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року.

По-друге,  протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін щодо кінцевого бенефіціарного власника та структури власності.

По-третє, щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності для всіх юридичних осіб, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів.

Яка плата за проведення державної реєстрації, пов’язана з поданням інформації про КБВ

Адміністративний збір не буде справлятися у разі подання державному реєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказом Положенням про форму та зміст структури власності (тобто з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року).

УВАГА У разі одночасного внесення інших змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності Наказом про структуру власності, адміністративний збір буде справлятися у розмірі, встановленому статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».